The Girl With Far Away Eyes / Sezon na duchy

flawed

Dam-da-daaamm! I’ve come upon a new idea (not without little help, though) and decided to make a new thematic section. It’s connected with my last post with the list of my favorite book heroines. I will choose one of them, write their personal data and describe them shortly. I hope it will make you understand why I have chosen precisely them. I will also try to show them quite, I don’t know, interesting? Curiously? I just want to intrigue you so you would take the book in which they appear just to meet them better. Wish me luck!

Dam-da-daaamm! Wpadłam na nowy pomysł (choć nie bez niewielkiej pomocy) i zdecydowałam, że stworzę nową tematyczną rubrykę. Ma ona związek z moim ostatnim postem, w którym zamieściłam listę moich ulubionych książkowych bohaterek. Będę wybierać je po kolei i spiszę coś w rodzaju CV dla ubogich, zawierając w nim wszystkie najważniejsze dane i krótko je opiszę. Mam nadzieję, że pomoże Wam to zrozumieć, dlaczego wybrałam akurat je. Postaram się też przedstawić je w miarę dobrym świetle tak, by zaintrygować potencjalnego czytelnika na tyle, by sięgnął po książki, w których się pojawiają tylko po to, by lepiej je poznać. Życzcie mi powodzenia!

mara dyer

Name/Imię: Mara Dyer

Age/Wiek: 17

Occupation/Miejsce zamieszkania: Laurelton, Rhode Island

Hair color/Kolor włosów: Dark/Ciemne

Eye color/Kolor oczu: Dark (though I’m not sure) / Ciemne (chociaż nie jestem pewna, wybaczcie)

Height/Wzrost: rather short (it’s not exactly said) / raczej niska (nie było dokładnie powiedziane)

Special abilities/Specjalne zdolności: killing with a thought / zabijanie myślą

Personality/Osobowość: smart, sarcastic, witty, brave, clever, stubborn / sprytna, sarkastyczna, błyskotliwa, odważna, mądra, uparta

Appearance/Pojawia się w: Mara Dyer series (by Michelle Hodkin):

1.‘The Unbecoming of Mara Dyer’ / ‘Mara Dyer. Tajemnica.’

2.‘The Evolution of Mara Dyer’ / ‘Mara Dyer. Przemiana.’

3.‘The Retribution of Mara Dyer’ / ‘Mara Dyer. Zemsta.’


Mara is troubled. Not so long ago she witnessed something terrible. From this time she is tormented by ‘demons’.  She sees things she shouldn’t see. She does things she shouldn’t do. She also knows that what she sees is real. Even if she finds it hard to wrap her head around it, she just feels that it’s not just some kind of dark vision. But of course no one wants to believe her. No one with one exception. Noah. (Since it’s a post about girls and girls only, I will not bring the topic of guys in here. But I will just say that I liked him. Of course not as much as I liked Mara, but he was not so bad himself. And he was handsome. Very handsome. Just saying.) I think I will not surprise anyone by saying that this whole messing-with-her-head thing takes its toll on her psyche (and the reader’s psyche, too.) Book after book she starts to break down more and more. But I have to admit that she is strong – too strong to just let it take her. She keeps fighting for the truth, trying to stay as sane as she can be. Saying that her struggle is interesting is quite cruel, but true. I don’t want to write a whole review here (maybe someday I will bring myself to do that, who knows), but I wanted to show her situation as best as I could. She is really a person worth admiring. Even if she’s a little psychic.

Mara jest, lekko mówiąc, zakompleksiona. Nie tak dawno temu była świadkiem czegoś strasznego. Od tej pory dręczą ją ‘demony’. Widzi rzeczy, których nie powinna widzieć. Robi rzeczy, których nie powinna robić. Wie też, że to, co widzi, jest prawdziwe. Nawet jeśli ciężko jej to zrozumieć, po prostu czuje, że to nie żaden rodzaj mrocznych wizji. Ale oczywiście nikt nie chce jej wierzyć. Nikt z jednym wyjątkiem. Noah. (Ten post jest o dziewczynach i tylko dziewczynach, więc nie będę ty wyjeżdżać z tematem chłopaków. Ale powiem tylko, że go lubiłam. Oczywiście nie tak bardzo jak Marę, ale sam nie był też taki zły. No i był przystojny. Bardzo przystojny. Tak tylko mówię.) Myślę, że nie zaskoczę nikogo, jeśli powiem, że cała ta sprawa z mieszaniem jej w głowie nieźle odbija się na jej psychice (i psychice czytelnika, przy okazji.) Książka po książce Mara łamie się coraz bardziej. Ale musze przyznać, że jest silna – zbyt silna, by po prostu się poddać. Nieugięcie walczy o prawdę, próbując pozostać w miarę zdrową na umyśle. Stwierdzenie, że jej tułaczka jest ciekawa ,jest okrutne, ale prawdziwe. Nie chcę pisać tu całej recenzji (może kiedyś się do tego zabiorę), ale chciałam przedstawić jej sytuację najlepiej, jak potrafię. Z pewnością jest kimś, kogo warto podziwiać. Nawet, jeśli jest trochę psychiczna.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s