She has bewitched my body and soul / Ironia w sukience

lizzy

Name/Imię: Elizabeth (Lizzy) Bennet

Age/Wiek: 20

Occupation/Miejsce zamieszkania: Longbourn, Herdfordshire, England / Anglia

Hair color/Kolor włosów: Dark? / Ciemne?

Eye color/Kolor oczu: Also dark? / Też ciemne?

Height/Wzrost: Not mentioned / Nieznany

Special abilities/Specjalne zdolności: irritating Mr. Darcy / irytowanie pana Darcy’ego

Personality/Osobowość: smart, sarcastic, witty, stubborn, prejudiced / mądra, sarkastyczna, dowcipna, uparta, uprzedzona

Appearance/Pojawia się w: “Pride and Prejudice” Jane Austen / “Duma i Uprzedzenie” Jane Austen

How can one describe Lizzy? It’s hard. Let’s start with the fact that she lives in times when good manners are something saint and incontestable. Everyone speaks, moves, eats and even sneezes with grace, all the time sitting like they had a stick stuck somewhere where it hurts. Lizzy doesn’t seem to care. Not with Mr. Darcy. She brings the word ‘sassy’ to a completely new level, and let me remind you, in the nineteenth century sarcasm and irony weren’t as common as they are today (at least that’s what I always thought). She isn’t afraid to show some disrespect to someone who didn’t seem to respect her. In other words, she doesn’t give a damn about other’s opinion which was considered one of the most important things among majority of people then. She is just different. And her quarrels with Mr. Fitzwilliam (dear God, i just love that name) are just adorable. She also isn’t ashamed of the fact that she isn’t a brilliant pianist, painter, philosopher, seamstress or God knows what else. She is happy with her elementary knowledge and artistic abilities. Lizzy has the courage to express her opinion or state her judgement and was too stubborn to give up and agree with someone just because she had to. I liked her confidence and civil courage and, most of all, her sharp tongue. She had that ability to offend someone without them even knowing. It’s a useful skill. Summing up, even if she was the impersonation of the title prejudice, she was definitely (another word that I overuse), one of the most interesting book female characters I’ve read about.


Jak można opisać Lizzy? To ciężkie zadanie. Zacznijmy od faktu, że żyje w czasach, w których dobre maniery to rzecz świeta i niepodważalna. Wszyscy mówią, jedzą, ruszają się, a nawet smarkają z gracją. Lizzy średnio to obchodzi. Nie jeśli chodzi o Pana Darcy. Przenosi słowo ‘impertynencki’ na kompletnie nowy poziom, a nie zapominajmy, że w dziewiętnastym wieku sarkazm i ironia nie były tak popularne jak teraz (a przynajmniej tak mi się zawsze wydawało). Nie boi się poskąpić trochę szacunku komuś, kto z kolei nie szanuje jej. Inaczej mówiąc, ma gdzieś to, co inni o niej myślą, nawet jeśli opinia publiczna była przez większośc ludzi uznawana za coś najważniejszego na świecie. Lizzy jest po prostu inna. A jej kłótnie z Panem Fitzwilliamem (dobry Boże, jak ja kocham to imię) są po prostu cudowne. Nie wstydzi się też faktu, że nie nie jest wybitną pianistką, malartką, filozofką, szwaczką czy Bóg wie czym jeszcze. Całkowicie wystarcza jej podstawowa wiedza i przeciętny poziom umiejtności artystycznych. Lizzy ma odwagę wyrazić swoją opinię i obronić swoje zdanie, i jest zbyt uparta, by zgodzić się z kimś tylko dlatego, że tak wypada. Podoba mi się jej pewność siebie, odwaga cywilna, a zwłaszcza cięty język. Ma tę umiejętność obrażenia kogoś bez jego wiedzy. Przydatna sztuczka. Podsumowując, nawet jeżeli jest uosobieniem tytyłowego uprzedzenia, definitywnie (kolejne słowo, którego nadużywam), nadal uważam ją za jedną z najciekawszych książkowych bohaterek, o jakich czytałam. 

dearly

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s