Iron Maiden / Cinder(ella)

cinder

Name/Imię: Linh Cinder

Age/Wiek: 16

Occupation/Miejsce zamieszkania: Eastern Commonwealth / Nowy Pekin

Hair color/Kolor włosów: Brown / Brązowe

Eye color/Kolor oczu: Brown / Brązowe

Height/Wzrost: 5’8″/ 173 cm

Special abilities/Specjalne zdolności: Maybe / Może

Personality/Osobowość: smart, sarcastic, witty, brave, stubborn, clever, tenacious, thoughtful/ sprytna, sarkastyczna, błyskotliwa, odważna, uparta, mądra, wytrwała, troskliwa

Appearance/Pojawia się w: the Lunar Chronicles series / Saga Księżycowa by Marissa Meyer:

0.5 Glitches

1. Cinder

2. Scarlet

3. Cress

4. Winter

Cinder isn’t like other girls her age. Mainly because she is a cyborg. Her left leg and hand are made of metal, along with parts of her ribs and bones. She has a chip in her spine and a silicone biotissue in her heart. Her eyes are also human-made, connected to a special panel that allows her to see things that normal people can’t. Her best friend is an android. She is also very good with technology, which gained her the title of the best mechanic in the Eastern Commonwealth. So good that even the prince himself comes to ask for her help.

She is the modern version of Cinderella and even if I love Disney movies more than life itself, I have to admit that I liked Cinder much better. I’m sorry, Grimm brothers, Marissa Meyer bit you in that one. In fact, she isn’t princess-like at all. She goes to the ball because she has to. She gets there in a car instead of pumpkin carriage. And she doesn’t glow like million dollars – she is wet and covered in mad head to toe. And her life isn’t a love story at all.

Marissa Meyer has a talent for creating strong characters who are easy to like. Cinder is just one of them. I chose her because my adventure with Lunar Chronicles started with her. But once you meet Cinder, you will want to get to know the rest, too. And the stories aren’t some miserable reproduction of the classic tales. They are changed and reconstructed, but the new elements swiftly connect with the well-known traditional story. Generally, I’m against stirring something that already exists and stuffing it with something else, but this time it came out for good. Well, sometimes we just have to bring a little change, right?


Cinder nie jest jak inne dziewczyny w jej wieku. Głównie dlatego, że jest cyborgiem. Jej lewa ręka i noga są zrobione z metalu. Tak jak fragmenty jej żeber i kości. W jej kręgosłupie tkwi czip, a w sercu znajduje się silikonowa biotkanka. Nawet jej oczy są sztuczne, podłączone do panelu, który pozwala jej widzieć rzeczy, jakich normalni ludzie nie mogą zobaczyć. Jej najlepsza przyjaciółka to android. Cinder dobrze radzi sobie z technologią, co w dużej mierze przyczyniło się do jej statusu jednego z najlepszych najlepszego mechanika w Nowym Pekinie. Jest tak dobra, że nawet sam książę przychodzi do niej po pomoc.

Cinder jest nowszą wersją Kopciuszka i nawet jeśli kocham filmy Disneya ponad życie, muszę przyznać, że wersja M.M.podobała mi się bardziej. Przykro mi, bracia Grimm, Marissa Meyer pobiła was w tej kwestii. W zasadzie, Cinder wcale nie zachowuje się jak księżniczka. Idzie na bal, bo musi. Przyjeżdża na niego samochodem, nie karocą zrobioną z dyni. No i nie wygląda jak milion dolarów – jest mokra i pokryta błotem od góry do dołu. A jej życie wcale nie jest historią miłosną.

Marissa Meyer ma talent do kreowania mocnych postaci, które łatwo się lubi. Cinder jest jedną z nich. Wybrałam właśnie ją dlatego, że moja przygoda z Sagą Księżycową rozpoczęła się właśnie z nią. Ale jeśli już poznacie Cinder, będziecie chcieli poznać też resztę. Książki te nie są jakąś marną reprodukcją klasycznych baśni. Są pozmienianie i zrekonstruowane, ale nowe elementy płynnie łączą się ze znaną tradycyjną historią. Generalnie jestem przeciwniczką rozgrzebywania czegoś, co już kiedyś powstało i nadziewania tego jakimś badziewiem, ale tym razem wyszło to całkiem nieźle. Cóż, czasem trzeba coś zmienić, prawda?

run

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s