Golden Eye / Żelazna dama

manon

Name/Imię: Manon Blackbeak

Age/Wiek: 116

Occupation/Miejsce zamieszkania: wherever her clan goes / gdziekolwiek zawędruje jej klan

Hair color/Kolor włosów: Moon white / Białe

Eye color/Kolor oczu: Dark gold / Ciemnozłote

Height/Wzrost: unknown / nieznany

Special attributes/Cechy szczególne: iron teeth and nails / żelazne zęby i paznokcie

Special abilities/Specjalne zdolności: she’s a witch (duh!) / jest wiedźmą (duh!)

Personality/Osobowość: icy, heartless, cold, ruthless, cruel, cunning,  sarcastic, bossy, hates objection / zimna, nieczuła, okrutna, przebiegła, sarkastyczna, apodyktyczna, nieznosząca sprzeciwu

Appearance/Pojawia się w: Throne of Glass series by Sarah J. Maas / seria Szklany Tron Sary J. Maas:

3. Heir of Fire

4. Queen of Shadows

Manon is unlike any character I’ve ever read of. She isn’t human which means she hardly ever has any humane feelings. She is just a heartless bitch who doesn’t like people but enjoys killing them.

As a witch from the Blackbeak clan, she drinks blood (that would explain the iron teeth and claws). She doesn’t need it to survive, but she still drinks it, because she wants to. And what Manon wants, Manon gets. Or takes it forcefully. She has, however, a friend, Asterin. Besides, as the leader of the clan  she cares for her ‘sisters’ and would do everything to make sure they are safe. But it is more of a need to protect what she’s responsible for than from love. She is cruel, ruthless and cold. Nothing will stop her if someone gets under her skin (and that happens quite often, since patience is not her atribute, either).

The most ‘humane’ thing in her life is Abraxos – her wyvern (a dragon). She chose and trained him, and he the bond she hares with him is the closest thing to love Manon has ever felt. But her coldness and heartlessness is just what I love her for. Even though I’ma fan of Celaena, I have to admit I had a really hard time deciding which one of them I like more. I’m still wondering.

So, yeah,those who know my love for Celaena, and now see me saying I can’t choose between her and someone else, now have a glimpse of Manon’s awesomeness.


Manon całkowicie różni się od wszystkich bohaterek, o jakich czytałam. Nie jest człowiekiem, co znaczy, jest również prawie całkowicie pozbawiona ludzkich uczuć. To po prostu suka bez serca, która nie lubi ludzi, ale lubi ich zabijać. 

Jako wiedźma z klanu Blackbeak, Manon pije krew (to by wyjaśniało metalowe zęby i szpony). Nie potrzebuje jej, by przeżyć, ale i tak ją pije dlatego, że lubi. A co Manon chce, Manon dostaje. Albo zabiera siłą. Ma jednak przyjaciółkę, Asterin. Poza tym, jako przywódczyni klanu troszczy się o swoje ‘siostry’ i zrobiłaby wszystko, by były bezpieczne. Ale bierze się to bardziej z potrzeby ochrony tego, za co jest odpowiedzialna niż z miłości. Jest okrutna, zimna i nieczuła. Nic jej nie powstrzyma, jeśli ktoś zalezie jej za skórę (co zdarza się dosyć często, bo cierpliwa też nie jest).

Najbardziej ‘ludzką’ rzeczą w jej życiu jest Abraxos – jej smok. Wybrała go i wyszkoliła, a łącząca ich więź jest najbliższą miłości emocją, jaką Manon kiedykolwiekc czuła. Ale to właśnie jej oziębłość i brak serca sprawiają, że tak bardzo ją lubię. Nawet jeśli jestem fanką Celaeny, muszę przyznać, że ciężko mi było zdecydować, którą z nich lubię bardziej. Szczerze mówiąc, nadal nie wiem.

Więc ci, którzy wiedzą, jak głęboka jest moja miłość do Celaeny, a teraz widzą, jak przyznaję, że nie wiem, czy wolę ją czy Manon, mają namiastkę świetności Manon.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s