Queen of mean / Piękna, ale bestia

serenity

Name/Imię: Serenity Freeman

Age/Wiek: 19

Occupation/Miejsce zamieszkania: USA

Hair color/Kolor włosów: Blonde / Blond

Eye color/Kolor oczu: unknown / nieznany

Height/Wzrost: not mentioned / nie wiadomo

Special abilities/Specjalne zdolności: none / brak

Personality/Osobowość: sarky, sharp-tongued, stubborn, brave, smart, saucy, insolent, bold, fierce, temperamental, obstinate / sarkastyczna, cięty język, uparta, odważna, sprytna, pyskata, bezczelna, zuchwała, zawzięta, gwałtowna, ma temperament

Appearance/Pojawia się w: The Fallen World series by Laura Thalassa:

1. The Queen of All that Dies

2. The Queen of Traitors

The first moment Montes saw Serenity, he said that there was something sharp about her eyes – something that shouted she is fierce and dangerous. He was right. Better not to mess with Serenity Freeman.

Serenity shares few of my life rules:

  1. Love is stupid.
  2. All the girls who have fallen in love are idiots.
  3. Dresses, makeup and high heels are a senseless torture.
  4. Babies are scrubby.
  5. Just because you are a girl doesn’t mean you are weaker.

She doesn’t hesitate to share her beliefs with the world every chance she gets. She doesn’t hesitate to slap the king across his overweening face, too. This girl has balls, and that is something I appreciate in people above everything else. Sometimes her opinions about the world remind me of myself, and sometimes her demeanor makes me want to be exactly like her. She inspires me, in living and writing. Surely my own main character will gain some of her fire. And I will surely gain something from her, too.

P.S. Her name might be Serenity, but don’t get fooled, it doesn’t suit her personality at all.


Kiedy Montes pierwszy raz zobaczył Serenity, stwierdził, że w jej oczach było coś ostrego – coś, co krzyczało, że jest porywcza i niebezpieczna. Miał rację. Lepiej nie zadzierać z Serenity Freeman.

Serenity podziela kilka moich zasad życiowych:

  1. Miłość jest głupia.
  2. Wszystkie dziewczyny, które są zakochane to idiotki.
  3. Sukienki, makijaż i obcasy to bezsensowna tortura.
  4. Dzieci są brzydkie.
  5. Dziewczyny wcale nie są słabe.

Nie waha się podzielić się swoimi przekonaniami ze światem. Nie waha się też uderzyć króla w jego zarozumiałą twarz. Ta dziewczyna ma jaja, a to coś, co cenię sobie w ludziach ponad wszystko inne. Czasem jej poglądy o świecie przypominają mi mnie. A czasem jej postawa sprawia, że chciałabym być taka jak ona. Inspiruje mnie, w życiu i pisaniu. Moja własna bohaterka z pewnością otrzyma trochę jej ognia. I ja sama też na pewno coś od niej wezmę.

P.S. Jej imię może oznaczać spokój i pogodę ducha (a także łagodne usposobienie, ha ha), ale nie dajcie się zwieść, nie pasuje to do niej wcale.

Sereity (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s