A definition of having / O Harrym, ale nie Potterze

thahn

Published by: Scribner Book Company NY

Pages: 176

Release date: July 6th 1999

Harry Morgan is a fisherman. He has a boat, respect and many years’ experience. But the times are hard and fishing alone can’t maintain him, his wife and three daughters. In the time of crisis, Harry takes every chance he gets. That’s why one night, he agrees to smuggle a few Chinese men between Cuba and Key West. This episode changes his life forever. In his desperation, he can no longer be an honest fisherman. He has to endanger his position and life in attempt to earn a living by smuggling illegal products on his beloved boat. But what he does has to remain a secret. Because once his scams come out to the light of day, he will loose everything.

This is the first Hemingway’s book I’ve read. It introduced me to the author’s strict, sedate style. But it also made me fall in love with this man’s creation. He became one of my favorite authors – not only in the classical field, but in general, too.

As all of Hemingway’s books, this one is written with journalist’s precision – curtly, briefly and in topic. The author doesn’t dwell on Harry’s feelings, his problems or, most of all, his misery. He shows his situation the way it is, without beating round the bush. It is entirely different from what I am used to, but it’s not unpleasant, either. It taught me to keep distance from some things and concentrate mostly on the plot, not the character’s internal dialogue.

As a fisherman’s story, most of the action takes place by the sea. Hemingway doesn’t share Tolkien’s love for long descriptions, but somehow, with just a few short sentences, he managed to make me feel like I was there. I swear that reading it, I could stop for a minute or two, close my eyes, and feel the fresh breeze on my face and the salty smell of sea in the air. It was beautiful and magical – although during the whole book you can’t find even a slightest trace of magic.


Wydawnictwo: Muza

Strony: 231

Data wydania: październik 1999

Tłumaczenie: Krystyna Tarnowska

Harry Morgan jest rybakiem. Ma kuter, szacunek i wieloletnie doświadczenie. Ale czasy są ciężkie i samo rybołówstwo nie jest w stanie utrzymać jego, jego żony i trzech córek. W dobie kryzysu Harry chwyta każdą szansę, która wpadnie mu w ręce. Dlatego jednej nocy zgadza się przewieźć grupę Chińczyków pomiędzy Kubą a Key West. To wydarzenie zmienia jego życie na zawsze. W swojej desperacji, Harry nie może być już uczciwym rybakiem. Musi zaryzykować swoją pozycję i życie w próbie zarobienia na szmuglowaniu nielegalnych produktów na jego ukochanym statku. Ale to, co robi, musi pozostać tajemnicą. Bo kiedy jego przekręty wyjdą na światło dziennie, Harry straci wszystko.

To pierwsza książka Hemingwaya, jaką przeczytałam. Zapoznała mnie z szorstkim, twardym stylem tego autora. Ale też sprawiła, że zakochałam się w jego twórczości. Stał się jednym z moich ulubionych pisarzy – nie tylko na polu klasycznym, ale i ogólnie.

Jak wszystkie książki Hemingwaya, ta także została napisana z dzienniarską precyzją – krótko, zwięźle i na temat. Autor nie rozwodzi się nad uczuciami Harrego, nad jego problemami i, przede wszystkim, jego cierpieniem. Ukazuje jego sytuację taką, jaką jest, bez owijania w bawełnę. Ten punkt widzenia całkowicie różni się od tego, do jakiego jestem przyzwyczajona. Nie jest on jednak nieprzyjemny. Nauczył mnie trzymać dystans do pewnych rzeczy i koncentrować się głównie na fabule, nie wewnętrznym monologu bohatera.

Jako że to historia rybaka, większość jej akcji związana jest z morzem. Hemingway nie podziela Tolkienowskiego zamiłowania do przydługich opisów, ale w jakiś sposób, za pomocą tych kilku krótkich zdań, udało mu się sprawić, że poczułam się tak, jakbym tam była. Przysięgam, że czytając tę książkę, mogłam zatrzymać się na minutkę lub dwie, zamknąć oczy i poczuć tę chłodną bryzę na twarzy oraz słony zapach morza unoszący się w powietrzu. To było piękne i magiczne – nawet jeśli w całej powieści nie znajdziecie ani śladu magii.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s