Haunted house / Nazwę psa Pilot!

je.jpg

Published by: Penguin

Pages: 507

Release date: February 4th 2003 (first published: October 16th 1847)

(first published: October 16th 1847)

For some people, life is just not easy. Jane Eyre is certainly one of them. Having lost her parents as an infant and abused by her aunt since then, she’s never known love in its pure sense. She also didn’t find it in Lowood, a school for poor and orphaned girls where the cruel and commonly dislikes Mr Blockhurst had a nasty habit of cutting girls’ hair. So when she advertises at the age of eighteen and is employed as a governess by a lady named Alicia Fairfax, she hopes to finally find her place in the world. And maybe she will. But not without the necessity to endure another portion of unpleasantness first, that’s for sure.

I thought that after reading Jane Austen’s Pride and Prejudice, I was never going to fall in love with another classic more. Turns out, I was wrong (and me admitting it doesn’t happen often so mark this day, oh you who read it).

Jane Eyre is a bright, sharp-tongued and intelligent young woman. Despite all of the adversities the fate hadn’t spared her, she goes through life in a stable and sure step. The constant stumbles and holes in the road don’t bother her. The obstacles may slow her down but never make her stop. Until she meets one named Mr Rochester. He is the reason Jane – and her heart – stop and want to stay somewhere for longer.

But the countless corridors of Thornhill hide many secrets. Strange things tend to happen in their dark nooks at night, long after everyone should be asleep. As they say, the devil never sleeps and Jane’s new home is no exception. Everyone hides their own skeleton in their closet. And Mr Rochester’s is just about to grow tired of being locked up for so long.

Jane Eyre units the aspects of love, mystery, jealousy and darkness so deep, it will keep you up at night and make goosebumps appear on your flesh. It’s a romance soaked with the bitter poison of the dark past that cannot be escaped. So beware of Thornhill, reader, or else it will suck you into their gloomy tunnels of love, secrets and broken hearts, just like it did with me.


Wydawnictwo: Świat Książki

Strony: 560

Data wydania: 4 listopada 2015

Tłumaczenie: Teresa Świderska

Polski tytuł: Dziwne losy Jane Eyre

Dla niektórych ludzi życie nie jest proste. Jane Eyre jest jedną z tych osób. Tracąc rodziców jako niemowlę i będąc sponiewieranym przez ciotkę od tego czasu, nigdy nie zaznała miłości w jej czystym znaczeniu. Nie znalazła jej też w Lowood, szkoły dla biednych i osieroconych dzieci, prowadzonej przez pana o nazwisku Blockhurst z nieprzyjemnym nawykiem obcinania dziewczynkom włosów. Więc kiedy w wieku osiemnastu lat zamieszcza w prasie swoje ogłoszenie i zostaje zatrudniona jako guwernantka przez niejaką panią Alicję Fairfax, ma nadzieję w końcu znaleźć swoje miejsce na świecie. I może i znajdzie. Ale na pewno nie bez konieczności przejścia przez kolejną probę nieprzyjemności, jakie zafunduje jej życie. 

Myślałam, że po przeczytaniu Dumy i Uprzedzenia Jane Austen, już nigdy bardziej nie zakocham się w innym klasyku. Wychodzi na to, że się myliłam (a to nie jest coś, do czego przyznaję się często lub z łatwością, więc lepiej zanotuj ten dzień, o Ty, który czytas ten wpis).

Jane Eyre jest bystrą i inteligentną młodą kobietą z ciętym językiem. Pomimo wszystkich przeciwności, których los jej nie skąpił, idze przez życie pewnym i zdecydowanym krokiem. Ciągłę potknięcia i dziury w drodze jej nie przeszkadzają. Postawione przed nią przeszkody mogą ją spowolnić, ale nigdy nie zdołają jej zatrzymać. Aż nie spotyka jednej o nazwisku Rochester. On jest powodem, dla którego Jane – i jej serce – przystają i po raz pierwszy w życiu mają ochotę zostać gdzieś na dłużej. 

Ale niezliczone korytarze Thornhill kryją wiele sekretów. Dziwne rzeczy dzieją się tu w nocy, kiedy wszyscy powinni już dawno spać. Jak to mówią, licho nie śpi, a nowy dom Jane nie jest wyjątkiem od tej reguły. Każdy chowa jakiegoś trupa w szafie, a tgo należącego do Pana Rochestera już niedługo zmęczy siedzenie w zamknięciu przez tak długi czas.

Jane Eyre łączy wątki miłości, tajemnicy, zazdrości i ciemności tak głębokiej, że będzie w stanie pozbawić Was snu w nocy i sprawić, że gęsia skórka pojawi się na Waszym ciele. To romans nasączony gorzką trucizną ciemnej przeszłości, od ktorej nie ma uczieczki. Więc uważaj na Thornhill, czytelniku, inaczej wciągnie Cię w swoje mroczne tunele miłości, sekretów i złamanych serc, tak jak zrobiło to ze mną.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s